• انتشار قابلیت جدید اینستاگرام در ابهام

    انتشار قابلیت جدید اینستاگرام در ابهام

    ساعت 24-شنیده‌ها حاکی است که اینستاگرام قصد دارد قابلیت جدید بازنشر را در آینده‌ای نزدیک در اختیار کاربرانش قرار دهد، این در حالیست که مخالفت‌های بسیاری برای انتشار این قابلیت وجود دارد.