• ۴۰ شرکت دانش‌بنیان روی تابلوهای بورس هستند

    معاونت علمی و فناوری اعلام کرد؛

    ۴۰ شرکت دانش‌بنیان روی تابلوهای بورس هستند

    ساعت 24-معاونت علمی و فناوری اعلام کرد در حال حاضر۴۰ شرکت دانش‌بنیان روی تابلوهای بورس هستند.محمد مرفوع مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: افزایش حضور شرکت‌های دانش‌بنیان روی تابلوی بورس از سال گذشته با توجه به رونق بازار سرمایه با جدیتی بیشتر دنبال شد تا پذیرش این شرکت‌ها تسریع شود.