رفتن به محتوا
سفر باتو
کد خبر 120317

زیادی ادرار

- چه وقت به پزشک مراجعه کنیم؟
- با وجود کم خوردن مایعات، حجم ادرار هنوز زیاد است.

- زیادی ادرار نشانهٔ چیست؟
اگر مثانهٔ سالمی دارید، باید روزی یک تا دو لیتر ادرار رفع کنید. اگر این مقدار دفع نشود، مواد زائد آن بیش از حد خواهد شد که به پوشش دیوارهٔ مثانه آسیب می‌رساند، باعث تشکیل سنگ کلیه می‌شود، یا به انقباض پیش از موقع مثانه منجر می‌گردد.
برخی داروها، مثل داروهای مدر و ضد فشار خون، ممکن است باعث دفع بیش از حد ادرار شوند. بیماری‌ قند تشخیص داده نشده یا خوب درمان نشده هم باعث دفع زیاد ادرار می‌گردد.

- درمان زیادی ادرار
اگر هیچ بیماری زمینه‌ای ندارید، دفع متناسب ادار نباید دچار اشکال شود. اگر ناراحت زیادی مقدار ادرارتان هستید، به نکات زیر دقت کنید.
ادرار را انداز‌ه بگیرید. مهم‌ترین کار اندازه‌گیری مقدار ادرار ۲۴ ساعته است. هنگام و مقدار خوردن مایعات و نیز مقدار و هنگام دفع ادرار را یادداشت کنید.
نزد پزشک بروید. اگر هر روز شش لیتر یا بیشتر ادرار دفع می‌کنید، باید از نظر ابتلا به بیماری قند معاینه و آزمایش شوید.
مایعات را کم کنید. اگر روزی چهار تا پنج لیتر ادرار دفع می‌کنید، مقدار نوشیدن مایعات را نصف کنید. دفع بیش از یک یا دو لیتر ادرار خوب نیست. زیادی دفع ادرار ممکن است با بی‌اختیاری آن هم رابطه داشته باشد.
بیشتر به دستشوئی بروید. اگر دفع ادرار در هر بار زیاد است، این نشان می‌دهد که کم به دستشوئی می‌روید. اگر در مقابل دفع ادرار مقاومت کنید، ممکن است حجم مثانه زیادتر شده و دچار عفونت هم بشوید. در موارد بسیار شدید، مثانه چنان بزرگ می‌شود که از شکل طبیعی خارج شده و توانائی انقباض را هم از دست می‌دهد.
برای جلوگیری از ناراحتی‌های ناشی از دفع ادرار، به‌طور منظم، هر سه تا چهار ساعت یک بار، ادرار کنید.
رجوع کنید به: بی‌اختیاری‌ ادرار.

تازه‌ترین خبرها