رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 120350

کلیه ها چه وظیفه ای دارند؟

کلیه ها چه وظیفه ای دارند؟

کلیه‌های سالم سه وظیفه بسیار مهم دارند. کلیه ها مواد زائد را از خون برداشته و از طریق ادرار دفع می‌نمایند و خون تصفیه شده را به بدن بازمی گردانند. کلیه ها سطح آب و مواد معدنی مختلف مورد نیاز بدن را تنظیم میکنند. کلیه ها هورمون نیز ترشح میکنند که فعالیت سایر اعضای بدن را کنترل می‌کنند. بسیاری از اعضا برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه‌ها هستند.

منبع : شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها