پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۰

رشد ۵ درصدی بودجه مرکز ملی فضای مجازی

ساعت24-بودجه مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹، حدود ۴۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان‌ در نظر گفته شده که در مقایسه با سال جاری دو میلیارد و ۴۲۹ میلیون تومان افزایش داشته و حاکی از رشد پنج درصدی است.

رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را در هفته‌ای که گذشت، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، دولت برای مرکز ملی فضای مجازی ۱۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان در بخش اجرایی و ۳۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان در بخش عمرانی در نظر گرفته که مجموع بودجه مرکز ملی فضای مجازی برای سال ۱۳۹۹ را به ۴۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان‌ می‌رساند.

بودجه مرکز ملی فضای مجازی شامل دو بخش است؛ بخش اول رصد و نظارت فضاهای مجازی و بخش دوم مدیریت راهبردی فضای مجازی است. بودجه مصوب مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۳۹۸، ۱۴ میلیارد تومان در بخش اجرایی و ۳۱ میلیارد و ۳۵۱ میلیون در بخش عمرانی بوده است که مجموع بودجه این مرکز در سال ۱۳۹۸ را به ۴۵ میلیارد و ۳۵۱ میلیون تومان می‌رساند.

این در حالی است که در لایحه بودجه درنظرگرفته‌شده برای مرکز ملی فضای مجازی در سال ۹۹، ۱۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان در بخش اجرایی و ۳۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان در بخش عمرانی قرار داده شده است که مجموع بودجه مرکز ملی فضای مجازی برای سال ۱۳۹۹ را به ۴۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان‌ می‌رساند.

این اعداد حاکی از آن است که بودجه مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹، در مقایسه با سال جاری دو میلیارد و ۴۲۹ میلیون تومان افزایش داشته که حاکی از رشد ۵.۳۵ درصدی است.

زیرشاخه‌های مرکز ملی فضای مجازی شامل نظارت و رصد فضای مجازی کشور و مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور می‌شود. در حوزه نظارت و رصد فضای مجازی کشور پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در بخش اجرایی و ۳۵۱ میلیون تومان در بخش عمرانی، مصوب سال ۱۳۹۸ بوده که مجموع بودجه اختصاص‌یافته به حوزه نظارت و رصد فضای مجازی کشور را به پنج میلیاد و ۹۵۱ میلیون تومان می‌رساند. همچنین در حوزه مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور هشت میلیارد و ۴۰۰ میلون تومان برای بخش اجرایی و ۳۱ میلیارد تومان برای بخش عمرانی بوده است.

در لایحه بودجه ۱۳۹۹، در حوزه نظارت و رصد فضای مجازی کشور شش میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان در بخش اجرایی و ۵۰ میلیون تومان در بخش عمرانی، در نظر گرفته شده است. همچنین در حوزه مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور ۹ میلیارد و ۴۳۸ میلون تومان برای بخش اجرایی و ۳۲ میلیارد تومان برای بخش عمرانی در نظر گرفته شده است.

منبع: ایسنا

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s