شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۹

ضعف های بنیادین صنعت ایران

سرانه صادرات صنعت ترکیه 4.5 برابر ایران است

صنععتی

ساعت 24 - اقتصادایران در بن بست گرفتار شده و باتوجه به شتاب کشورهای همسایه مثل ترکیه و حتی عربستان و کشورهای شرق اسیا مثل کره جنوبی و حتی اندونزی و کشورهای صنعتی مثل آلمان و ژاپن باید نیروی بزرگی فراهم کند تا از بن بست بیرون آید. فعالیتهای صنایع کارخانه ای در دهه تازه سپری شده با توجه به تقسیم کار جهانی و دور شدن کشورهای بزرگ توسعه یافته از این بخش درمسیری افتاد که شماری از کشورها مثل ترکیه و کره جنوبی توانستند آنها را به سرزمین خود ببرند.

ایران  به دلایل گوناگون و به ویژه با تکیه بردرآمد حاصل از صادرات نفت هرگز نخواسته است در صنایع کارخانه ای راه کامیابی را برود. مدیران و سهامداران کارخانه های صنعتی دربخش خصوصی دراین دهه گرفتار سیاستهای ناگزیر دولتها شده و تنها به بقای خود می اندیشند و راه توسعه را گم کرده اند. صنایع کارخانه ای دولتی نیز با توجه به امتیازها و انحصارهایی که دارند در مسیر رقابت پذی ری جهانی قرار نگرفته اند و اگر مزیت انرژی ارزان از این دست صنایع گرفته شودبه سرعت بازار های صادراتی را از دست می دهند. یک پژوهش انجام شده از سوی دکتر میرعبدالله حسینی پژوهشگر همکار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بررسی کارنامه رقابت پذیری صنعتی ایران به نتایج ناراحت کننده ای رسیده است. به طور مثال دراین پژوهش مشخص شده ارزش صادرات صنایع درسال 2015 درایران تنها342 دلار بوده است. درحالی که  این رقم برای ترکیه به عنوان کشور نخست منطقه خاورمیانه 1549 دلار بوده است. با عنایت به اینکه در5 سال تازه سپری شده صنعت ایران رشد شتابان نداشته بلکه درچنبره تنگناهای بنیادین افتاده به نظر می رسد . این دوعدد برای ایران وترکیه تفاوت چنانی به لحاظ نسبت ندارد. یک محاسبه ساده نشان می دهد ارزش صادرات صنعتی ایران تنها 22درصد ارزش صادرات صنعتی ترکیه است. اگر ایران را با سنگاپور دراین شاخص مقایسه کنیم بازهم وضعیت وخیم تر نشان داده می شود. به این معنی که ارزش صادرات صنعتی سنگاپور درسال 2015 با رقم 27476 دلار نزدیک به 80 برابر ایران است. .ارزش افزوده سرانه صنایع درایران در سال 2015 708 دلار بوده که درمقام مقایسه با سوییس و ترکیه  که دراین سال ارزش افزوده سران صنایعی به ترتیب معادل 14404دلار 1814دلاربسار تاسف بار است. این اعدادنشان دهنده شکاف بزرگی در صنعتی شدن و تولید صنعتی ایران و کشورهای منطقه وجهان است.

شاخص های دیگر

در پژوهش یادشده آمده است درشاخص روزآمدی و تعمیق تکنوژیکی صنعتی ایران بااحراز رتبه 82 ضعیف ترین شاخص را دارد.آمارها نشان می دهد سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا درسال 2015 درایران روندی کاهنده را تجربه کرده است.عدداین شاخص برای ایران ، ترکیه و کره جنوبی به ترتیب برابر با 19.7 درصد ، 84.7درصد و 97.3درصد گزارش شده است. ایران با رتبه 42درنفوذ جهانی رتبه مناسب تری نسبت به شاخص های دیگر دارد اما این رتبهمی تواند تا رتبه 20 ارتقا یابد.نفوذ ایران در درارزش افزوده صنایع کارخانه ای درسال 2015 معادل .47درصد بوده است . این عددبرای ترکیه 1.2 درصد و برای چین برابر با 23.5 درصد بوده است.  

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s