پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۹

اقتصادایران گروگان آمریکاشده است

5سناریوی ایران و آمریکا ؛ ابهامهای فزاینده

hdvvv

ساعت 24 - بررسی ها نشان می دهد واقع بین تر افراد و مدیران و اقتصاددانان کسانی هستند که با پیش فرض های مربوط به مناسبات سیاست خارجی ایران اقدام به پیش بینی اقتصادایران درسال اینده دارند. در کانون این بررسی نیز بدون تردید فرض های مرتبط با مناسبات ایران و امریکا قرار دارد.

واقعیت این است که برخلاف تصور که آمریکا نقشی درایران ندارد به نظر می رسد اکنون این نقش آمریکا درایران به لحاظ منفی بودن بیشتر از هرزمان دیگری شده است. رهبری کاخ سفید بارها با صراحت اعلام کرده است قصددارد اقتصادایران را زمینگیر کند و باوردارد این کار موثرترین و کمهزینه ترین راه برای ناتوان سازی نظام سیاسی ایران است. دربرابر این تایییده آمریکایی اما فرماندهان سیاسی و ااقتصادی دولت  ایران شامل رییس جمهور ،وزیر اقتصاد ، رییس سازمان برنامه و بودجه و  رییس بانک مرکزی در همین روزها تازه سپری شده اصاردارند بگویند آمریکا درراهبرد زمینگیر کردن اقتصادایران شکست خورده است و ایران درنبرد اقتصادی شکست نخورده است. رییس سازمان برنامه و بودجه اما به دلیل کم تجربگی سیاسی شاید حرف خوبی نزده و گفته است ایران تسلیم نمی شود. اما سناریو سازی برای مناسبات میان ایران و آمریکا این روزها بازار داغی دارد. درمیان سناریو سازان غیر دولتی اما به دلیل اطلاعات ناقص و فقدان اطلاعات دقیق از برنامه های مقامهای اصلی تصمیم گیر درایران و البته به دلیل راهبرد فریب آمریکا یی ناگزیرند به گمانه زنی های جزیی تر بپردازند و همین مساله  قدرت اینده نگری سناریو سازان را کاهش می دهد. به طور مثال مرتضی ایمانی راد 5 سناریو ساخته است:

سناریوی اول: توافق کامل یک باره سیاسی بین ایران و آمریکا و رفع همه تحریم های اقتصادی اعمال شده بر روی اقتصاد ایران

در سال 1399

سناریو دوم : آغاز نشانه هایی از تمایل دو طرف به آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا و کمرنگ تر شدن تحریم های اقتصادی

اعمال شده بر روی اقتصاد ایران در سال 1399

سناریو سوم : ادامه تحریم های اقتصادی اعمال شده بر روی اقتصاد ایران در سطح کنونی و امکان صادرات نفت در حدود یک

میلیون بشکه برای ایران در سال 1399

سناریو چهارم :سخت تر شدن و فراگیرتر شدن تحریم های اقتصادی بر روی ایران، رفع دائمی معافیت های صادر شده برای

صادرات نفت ایران و امکان صادرات نفت در حدود کمتر از  500هزار بشکه در سال 1399

سناریوی پنجم :ایجاد تنش نظامی بین ایران و آمریکا یا بین ایران و یکی از کشورهای منطقه در سال 1399

آیا نظام سیاسی ایران حاضر است سناریوهای یکم و دوم را قبول کند؟ با توجه به مجموعه سخنان و رفتارهای مدیران نهادهای قدرت درایران دست کم تا آخر بهمن نشانه هایی از این پذیرش دیده نمی شود. آیا اقتصادایران تاب آوری لازم و کافی برای پذیرش سناریوهای  سوم و چهارم را دارد؟ به نظر می رسد نشانه های روشنی دراین باره نداریم و بهترین سند مکتوب برای نشان دادن ضعف وناتاب آوری اقتصادایران بودجه 1399 است. سناریوی پنجم که سخت ترین سناریو به حساب می آید نیز به نظر نمی رسد درمیان مدیران اداره کننده ایران و آمریکا طرفدارن محکمی داشته باشد. ایران منتظر است 10 ماه دیگر از دوران ریاست جمهوری ترامپ بگذرد و یک دموکرات برسر کار اید تا شعله های  خصومت تا سرمرزجنگ احتمالی فروکش کند. مدیران بنگاههای ایرانی به ویژه مدیران بخش خصوصی باید بیشترین تمرکز خود را براین موضوع متمرکز کنند که بفهمند ایران و آمریکا در ماههای آینده به کدام سو می روند. این البته کار آسانی نیست. واقعیت تلخ این است که دست اقتصادایران زیر ساطور آمریکا است و باید از این حالت بیرون بیاییم. هم اکنون و در روزهای نزدیک به پایان بهمن 1398 آنچه از همه واقعی تر است فزاینده شدن ابهامهاست.    

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s