دهقان منشادی با تاکید بر اینکه میزان بلوغ زودرس در دختران یک از هر ۵۰۰۰ تولد است، تصریح کرد: بلوغ زودرس در پسران یک به ۱۰ است از این رو این موضوع در دختران بیشتر است.
وی ادامه داد: در انجمن متابولیسم ایران نگران بلوغ زودسرس نیسیتم، زیرا این عارضه به کوتاهی قد منجر نمی‌شود و طبق بررسی‌های انجام شده بین بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی و ژاپن بیشترین میزان قد را داشته ایم.
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم گفت: مداخله در قد نهایی از لحاظ علمی زمانی صورت می‌گیرد که طبق بررسی‌ها مشخص شود که قد نهایی کودک در اثر بلوغ زودرس به قد مطلوب نخواهد رسید.

میزان