یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۴

حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق ایران

فایده حرف زدن بیشتر از سکوت است

سلاح ورزی

ساعت 24 - دراین روزهای ویژه ایران که شهروندان و نهادهای حکومتی و دولتی با گرفتاری های بیش از اندازه همیشگی دست و پنجه نرم می کنند طرح برخی مقوله های با اهمیت و فراموش شده بدون چون و چرا مفید است . یکی از این مساله ها و مقوله ها حرف زدن با شهروندان درباره دشواری های زندگی آنها و دادن چشم اندازی از آینده است.

ایرانیان همانند همه شهروندان سایر کشورها با نگرانی به اینده نگاه می کنند و می خواهند بدانند جه به روزکسب وکار و زندگی و معیشت آنها می اید. درباره این مقوله که آیا باید در این روزهای سخت با شهروندان سخن گفت و مهمتر از آن چه باید گفت دیدگاه های گوناگون وجود دارد. برخی دیدگاهها باورشان این است که دراین شرایط هرچه کمتر سخن گفته شود به منفعت کشور و مردم است . باورمندان به این دیدگاه می گویند از انجایی که شرایط پیچیده و ناروشن است  و از آنجایی که نباید به شهروندان خبرهای  غیر واقعی داده شود مصلحت این است که کمتر حرف زده شود.  از سوی دیگر اما گروه بیشتری از نخبگان و آگاهان باوردارند دراین روزگار که شبکه های اجتماعی به میزان شگفت انگیزی خبر راست یا ناراست تولید و توزیع می کنند و نیز شبکه های تلویزیونی و سایت های فارسی زبان خارج از کشور نیز به طور روزمره درحال تولید و توزیع اخبار وتحلیل هستند نگفتن و حرف نزدن بیشتر آسیب می رساند. نگارنده به دیدگاه دوم وفادارم و باوردارم سخن گفتن با شهروندان جزیی از وظیفه دولت است و شهروندان حق دارند دراین روزهای دشوار بدانند درکشور و دراقتصاد چه می گذرد. راهبردی که به دولت توصیه می کند سکوت کند راهبرد ناکار امدی است و به منفعت ملی اسیب میرساند. دولت نباید این تصور را داشته باشد که اگر سکوت کند منتقدان انصاف به خرج می دهند. این استراتژی اشتباه است. دولت باید خیلی جدی و محکم و به صورت تهاجمی و با استفاده از هر آنچه امکان دارد مقابل این تخریب ها بایستد. در این راستا باید با استفاده از کارشناسان ورزیده و سخنوراز فضای دانشگاهها و رسانه ها برای بیان حقایق اقتصادی کشور برای مردم استفاده کند. چرا که اگر این کار را نکند حتما این امر بر مردم مشتبه می شود که منتقدانش درست می گویند. ایرانیان این روزها از راههای گوناگون به ویژه شبکه های اجتماعی اخبار و اطلاعات ناامید کننده از سختی های احتمالی و احتمال برگشت رژیم تحریمهای غربی می شنوند و می خوانند و هرروز چشم به راه این هستند که دولت این نگرانی ها را برطرف کند و با آنها حرف بزند. دولت دوازدهم باید این روزها که شهروندان نگرانند ، با آنها حرف بزند و یادآوری کند چرا نباید بیش از اندازه نگران باشند یا اینکه چرا باید به لحاظ ذهنی آمادگی بیشتری پیداکنند. آقای رییس جمهور ،معاون اول وی و فرماندهان اقتصادی باید با استفاده ازتوانایی های کارشناسان و اقصاددانان ، جامعه شناسان  و شخصیت های مورد قبول مردم هرروز به طور منظم و با برنامه ریزی منسجم با مردم سخن بگوین. راهبرد سکوت و این اندیشه که می توان شهروندان را با استراتژی مشمول زمان شدن در وضعیت فعلی نگه داشت راهبر امروز نیست. باید شجاع بود و تاجایی که می شود با مردم حرف زد. حرف زدن از سر دلسوزی و با هدف همکاری بیشتر نیرویی دارد که می توان از آن به شکل مناسب بهره برداری کرد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s