شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵

پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر ارایه کرد

پیشنهادهایی برای مقابله با تحریم های آمریکا

تحریم

ساعت 24 - درحالی که دوسال از زمان خروج آمریکا از برجام می گذرد و عمر برگشت رژیم تحریم ها نیز به مرز دوسال نزدیک می شود و دورنمایی از کاهش یا لغو تحریم ها دیده نمی شود به نظر می رسد باید راههای مقابله با تحریم ها را بار دیگکر و از زاویه نگاه امنیت اقتصادی دردستور کار قرار داد.

پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر در تازه ترین نشریه خود این موضوع را واکاوی کرده و راههایی برای مقابله با تحریم ها ارایه داده است. آنچه می خوانید چکیده ای از این گزارش است که سایت این موسسه منتشر کرده است.

اتاق های فکرامریکا

 یکی از روش های اشراف اطلاعاتی در باره شیب و جهت دورنمای تحریمها علیه ایران و اتخاذ سیاستهای بازدارنده مناسب، جریان شناسی تحرکات طراحان تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران در سطوح اجرایی، قانونگذاری، مراکز پژوهشی و لابیهای پارلمانی- اجرایی کشورهای ارسال کننده تحریم است. دولت آمریکا در پی افزایش فشار بر اقتصادی کشور است و به همین منظور تمام اقدام خود های را از تهدید آغاز کرده و سپس، به اجرای برنامه خود تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران عمل میکند. اقدامهای آمریکا علیه ایران بسیار مدیریت شده و با شیب ملایم صورت می گیرد تا جایی که بر اثر این اقدامها حداقل تنش در بازارهای بین المللی و وضعیت ثبات اقتصاد جهانی ایجاد شود. به طور طبیعی این نوع مدیریت نیازمند اشراف دقیق اطلاعاتی و رصد و تحلیل به روز رفتار دشمن نسبت به کشور است که در این راستا از تمام ظرفیتهای خود مانند گروه اقدام ایران، مراکز پژوهشی، رژیم اشغالگر قدس و لابیهای صهیونیستی ورسانه های همگانی وابسته به صهیونیسم بهره می جوید.در طراحی سیاستهای تحریمی واشینگتن بین چهار بازیگر مذکور، همسویی فکری- رویه ای و ارتباط متقابل وجود دارد، به طوری که مراکز پژوهشی با مفهوم سازی و سناریوپردازی نقش مشرب فکری، رژیم اشغالگرقدس و لابیهای صهیونیستی نقش پل ارتباطی با کانونهای قدرت، رسانه های جمعی کارویژه توجیه افکارعمومی و گروه اقدام ایران نقش پیاده سازی و عملیاتی ساختن تحریم ها را برعهده دارند.

گروه اقدام ایران کارگروه ویژهای در امور وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بوده که برای رسیدگی به مسایل ایران تشکیل شده است. در واقع، گروه اقدام ایران، به عنوان بازوی فکری-اجرایی، جمع کننده بندی نهایی آرای مهمترین بازی گران برای عملیاتی کردن آنها علیه ایران است. مراکز پژوهشی و اتاقهای فکرآمریکایی از طریق شناسایی و مدیریت مناسب شیوه های اعمال نفوذ بر کانونهای قدرت، به طوری که با ارتباط دهی یا دعوت از کارگزاران نزدیک به کانونهای قدرت، از آنان به عنوان پل ارتباط مراکز تصمیم ساز یا تصمیم گیر استفاده می کنند که به خوبی می توان این رویه را در مورد تحریمهای در نظر گرفته شده علیه جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. اهم مراکز پژوهشی فعال در دوره حاضر عبارتند از: بنیاد دفاع ازدموکراسی، مؤسسه آمریکن اینترپرایز، بنیاد هریتیج و مؤسسه هادسون.

یکی از آسیبهای عمده موجود در کشور در ارتباط با بحث تحریمها، فقدان ساختارهای علمی و اجرایی کارآست. مراکز علمی- پژوهشی به عنوان بازوی علمی و تهیه کننده خوراک مراکز رسانه -ای و تقنینی اجرایی وظیفه مهمی برعهده خواهند داشت. رسانه های جمعی نیز با تولید محتوای دقیق و جامع باید سعی دراطلاع رسانی شایسته و به موقع و مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور داشته باشند. حوزه تقنینی باید - های اجرایی با استفاده از بازوان رسانه و مراکز علمی- پژوهشی، سعی در ارایه یک ساختار عملی  - علمی فعال و هوشمند در زمینه رصد، پایش و مواجهه فعال با تحریمها داشته باشند.

راهکارهای پیشنهادی

افزایش هزینه های آمریکا در منطقه غرب آسیا و رفتار متقابل، عینی و معتبر در ابعاد مختلف ضرورتی انکارناپذیر برای مقابله با آمریکاست؛ ازاین رو، با توجه به بررسی انجام شده از آخرین آرا و اقدامهای دولت و اتاقهای فکر آمریکا، به نظر می رسد باید محورها و توصیه های سیاستی زیر در مقابل اقدامهای زیاده خواهانه و خلاف مقررات بین المللی آمریکا مدنظر قرار گیرد:

مدیریت فضای روانی داخل کشور و مبارزه با عملیات روانی دشمن.

افزایش هزینه و ناامن سازی فضای تجارت و اقدام شرکتهای آمریکایی و پیمانکاران آنها در

کشورهای همجوار و منطقه غرب آسیا.

ناامن سازی فضای اقتصادی کشورهای رقیب مانند عربستان سعودی و امارات و ایجاد هزینه برای

آنها در ابعاد مختلف.

ناامن سازی و دشوار کردن حوزه انتقال انرژی از منطقه و ایجاد تأخیر در این فرآیندها با ابزارهای

قانونی مانند بازرسی محموله ها و کشتیهای نفتی در خلیج فارس، باب المندب و دریای سرخ.

طراحی عملیات نظامی محدود خارج از محدوده سرزمینی کشور و در کشورهای منطقه توسط

گروهها و نهادهای وابسته مانند حزباالله و نیروهای مردمی در کشورهایی مانند عراق، سوریه، لبنان

و یمن.

ممانعت از فعالیت شرکتهای اروپایی که به عنوان مشاوران حقوقی شرکتهای خارجی مورد تجارت

با ایران، مشغول به فعالیت و جمع آوری اطلاعات نهادها، دستگاهها و شرکتهای داخلی هستند و

حلقه های تحریم آمریکا را کامل میکنند.

• ممانعت از خودتحریمی نهادها و سازمانهای داخلی و حمایت از نهادهای تحریم شده داخلی به

لحاظ قانونی و عملیاتی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s