کد خبر 570876
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۶

ساعت24-طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه نوامبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هشت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

- آمریکا

جمعیت: ۳۳۳ میلیون و ۱۱ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۲۳ تریلیون ۱۳ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۸.۴۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۴۱.۵۱ درصد

- چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۱۵ تریلیون و ۱۴ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳.۱۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۵.۰۷ درصد

- ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۲۰۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: پنج تریلیون و ۴۷۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۰.۸۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۷.۲۳ درصد

- آلمان

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۲۶۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون و ۷۳۲ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۸.۵۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۰۱ درصد

- انگلیس

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون ۲۲۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۳۰.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۵.۲۳ درصد

- فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۹۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: دو تریلیون و ۶۸۰ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۰.۷۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۵.۸۸ درصد

- کانادا

جمعیت: ۳۸ میلیون و ۵۵ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: یک تریلیون و ۶۸۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۱۵.۸۶ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۴۱.۲۲ درصد

- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۴۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۴۹۸ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۵.۸۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۹.۷۶ درصد

- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۶۹ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۸۰۳ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۲۴.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۶۷ درصد

- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۷۱۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۶۶۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۰.۳۴ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۸۰ درصد

کد خبر 570876

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.