رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 599665

روزهای سهمگین در سیاست خارجی ایران

ساعت 24 - با ادامه نا آرامی ها در شهرهای گوناگون ایران سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی با فشارهای تازه ای از سوی غرب روبه رو شده است. حالا دیگر کشورهای بزرگ اروپایی توانسته اند نهادهای اروپایی را نیز متقاعد کنند رفتاروگفتار سخت تری در باره ایران رادنبال کنند. به طوری که شورایاروپا تاکید کرده است تا اطلاع بعدی دیگر با ایران گفت وگوی مستقیم نخواهد  داشت ونیز دهها کشوردر  سازمان ملل پنجشنبه پس فردا بیست و چهارم نوامبر نشست اضطراری درباره ایران تشکیل خواهند داد.

وزارت
dir="RTL" style="text-align:right">هدف از برگزاری این نشست شروع تحقیقات بین المللی دربارۀ سرکوب خونین تظاهرکنندگان ایران در جریان خیزش انقلابی جاری در این کشور است.نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل به درخواست آلمان و ایسلند تشکیل می شود. متن این درخواست که بعید نیست در یکی دو روز آینده تغییر کند از گزارشگران سازمان ملل می خواهد با جمع آوری شواهد و تحلیل و نگهداری آنها در صورت نیاز در محاکم به ویژه دادگاه‌های بین المللی ااز این مستندات ستفاده شود.

برای تشکیل یک نشست ویژه حمایت شانزده کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل (از مجموع ٤٧ کشور عضو) کفایت می کند. تاکنون پنجاه کشور از جمله هفده کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به ویژه آلمان، فرانسه و آمریکا حمایت خود را از تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل به صحنۀ رویارویی جدی با ایران و شماری از کشورها از جمله، چین، روسیه تبدیل شده که مخالفت شدید خود را با انجام چنین تحقیقاتی اعلام کرده اند.ایران نیز در برابر این سرسختی غربی ها اما اعلام کرده است گامهای تازه ای در مسیر افزایش درجه غنی سازی اورانیوم و تولید آن برمی دارد.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها