رفتن به محتوا
سفر باتو
کد خبر 611737

روایت همتی از ریشه «تورم، رشد قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم»

ساعت24-ایران به خاطر تداوم تحریم حداکثر ۱/۲ میلیون بشکه ( با تخفیف) در حد ۲/۲میلیارد دلار (سرانه ماهانه ۲۵ دلار) یعنی ۱۴ درصد عراق درآمد کسب کرد.

div class="item-body">

عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی نوشت:

  • عراق با ۳/۳ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت درماه آوریل ۷/۷میلیارد دلار درآمد کسب کرد. (سرانه ماهانه ۱۸۳ دلار)
  • ایران به خاطر تداوم تحریم حداکثر ۱/۲ میلیون بشکه ( با تخفیف) درحد ۲/۲میلیارد دلار (سرانه ماهانه ۲۵ دلار) یعنی ۱۴ درصد عراق
  • نتیجه: کسری بودجه، تورم، رشد قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم!

روایت همتی از ریشه «تورم، رشد قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم»

تازه‌ترین خبرها