رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 619309

سازمان برنامه ضد کارگران و بازنشستگان

ساعت 24 - سازمان برنامه و بودجه وظیفه اش تنظیم بودجه به ویزه در بخش هزینه‌ها است. این سازمان تا جایی که می تواند باید هزینه‌هایی که باری بردوش دولت است را کاهش دهد. در بودجه‌های ایران هزینه‌های کم فایده پرشماری به ویزه در بخش‌های مرتبط با هزینه نهادهای حکومتی غیر دولتی وجود دارد که می‌شود انها را حذف کرد. اما به نظر می‌رسد سازمان برنامه دولت سیزدهم بیشتر هزینه‌های کارمندان و کارگران را زیر تیغ قرارداده است.

مجادله سازمان برنامه و بودجه با کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم آشکار کرده است که سازمان برنامه وبودجه دولت سیزدهم قصد دارد برای کاهش هزینه‌های دولت 3درصد از سهم خود که برای دوره بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود را از کارگران دریافت کند و سهم کارگران را از 7 درصد به 10 درصد افزایش دهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس دراین باره توضیح داده است : در لایحه برنامه هفتم حق بیمه سهم دولت تغییر کرده است یعنی سهم کارگر از 7 درصد به 10 درصد در لایحه دولت افزایش پیدا کرده بود و این 3درصدی که افزایش پیدا می‌کرد از سهم کارفرما و دولت کسر شده است. دولت معتقد است 28 هزار میلیارد تومان در این محل منابع دولت کاهش پیدا کرده است که اگر واقعیت داشته باشد ما این مبلغ را قرار بوده است از جیب کارگر تامین کنیم و ما این را در مجلس حذف کردیم و معتقدیم هم‌اکنون در شرایطی قرار نداریم که اگر به حقوق کارگر اضافه نمی‌شود از آن کسر هم کنیم و به‌نفع کارفرما و دولت این اقدام را انجام دهیم. وی اضافه کرد: در بند هـ ماده 29 لایحه برنامه هفتم اشاره شده است که در صندوق‌های بازنشستگی ما‌به‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر 2 تا 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب 12.5 درصد، 10 باشد دولت معتقد است از محل دستمزد و حقوق بازنشستگان یا تبدیل میانگین 2 سال به 5 سال 8 هزار همت از منابع دولت کاهش پیدا کرده است این در حالی است که هم‌اکنون بازنشستگان معترضند که حقوقشان با تورم همخوانی ندارد و البته حرف درستی هم است حال ما در این لایحه بگوییم که بازنشستگان میانگین حقوقشان براساس محاسبه دولت 5ساله محاسبه می‌شود که موجب می‌شود حقوق آن‌ها از چیزی که هم‌اکنون نیز وجود دارد کمتر شود. زنگنه با اشاره به بند خ ماده 29 لایحه برنامه هفتم، عنوان کرد: طبق این بند گفته شده است هرسال به‌میزان 4 ماه به سنوات اشتغال افراد اضافه شود و 82 هزار میلیارد تومان از این محل حذف شده است همچنین در خصوص معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر 30 سال که حدود 92 هزار میلیارد تومان و از محل میزان مستمری بازنشستگان در تمامی صندوق‌ها از یک‌سی‌ام متوسط حقوق حدود 21 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی کاهش پیدا کرده است.

تازه‌ترین خبرها