• نفت هربشکه‌ صد دلار درراه است

  تاثیر افزایش قیمت نفت برکاهش قیمت دلاردرایران

  نفت هربشکه‌ صد دلار درراه است

  ساعت24-آیا اطمینان واعتماد به نفس مقامهای دولتی ایران در ایستادگی برروی این موضوع که نیاز همه بازار به ارز با قیمت هردلار برابر با 4200 تومان را داریم و اصرار بر اینکه از این سیاست تازه تا آخر حمایت خواهد شد از مطالعات بازار نفت سرچشمه می گیرد؟ واقعیت این است که اگرروندهای چند ماه تازه سپری شده بر بازار نفت ادامه یابد احتمال رسید ن به قیمت هربشکه نفت معادل 100 دلار دور از دسترس نیست .

فیلم

 • معدن شهری

  معدن شهری

  ساعت24- پیش از این معادنی که مواد مفید و کم یاب از آن ها استخراج می شد در کو ها و روستاها و مناطق دور افتاده بود اما این روز ها معادن مواد کم یاب در شهر ها است.