• فاینانس های ایران زیر ذره بین رسانها و ناظران خارجی

  ساعت 24 بررسی می کند

  فاینانس های ایران زیر ذره بین رسانها و ناظران خارجی

  ساعت24-این روزها رسانه های خارجی ضمن پوشش دادن اخبار مرتبط با مجادله لفظی و عملی دونالد ترامپ با ایران نگاهی به پیامدهای این مجادله به ویژه مسایل اقتصادی دارند. یکی از این موضوعها آینده فاینانس های ایران است که ناظران خارجی با تردید به سرانجام ان نگاه می کنند. براساس گزارش رسانه های خارجی به نقل از کارشناسان و دست اندرکاران توافق هسته ای ایران و غرب قرار بود زمینه را برای از بین رفتن تحریم های بانکی و بازگشت ایران به شبکه مالی و بانکی دنیا را فراهم کند. موانعی که در سالهای تحریم باعث شد بخش زیادی از فعالیتهای اقتصادی کشور تعطیل شود.

فیلم

 • موش هایی با دست و پای شب تاب

  موش هایی با دست و پای شب تاب

  ساعت24-دانشمندان با تغییر کدهای ژنتیکی و جایگزین کردن آن با کدهای دیگر موجودات تلاش هایی را برای ادیت ژن را عملی کرده اند.