• انقلاب خودرو در چین و قیمت 10 دلاری نفت

    ساعت 24 گزارش می دهد

    انقلاب خودرو در چین و قیمت 10 دلاری نفت

    ساعت24-مطالعه و سرمایه گذاری روی خودروهای الکتریکی به عنوان یک وسیله حمل و نقلی غیر آلاینده در سالهای اخیر افزایش یافته است. به خصوص بعد از افزایش توجه جامعه جهانی به مساله انتشار گازهای آلاینده و افزایش دمای کره زمین، شرکتهای بزرگ فعال در صنعت خودرو اقدام به تولید خودروهای الکتریکی و رفع تدریجی تمام نقایص آنها کردند.

فیلم