شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹

بدون مشتری ماندن اوراق مشارکت منتشر شده نشان می دهد

دولت روحانی چقدر اعتباردارد؟

خبر

ساعت 24 - یکی از ابزارهای راستی آزمایی اعتباردولتها نزد شهروندان و گروههای اجتماعی دردنیای واقعی و دردنیای امروز ابزارهای مالی و مالیاتی است. میزان مشارکت شهروندان درپرداخت مالیات به موقع و بهنگام داوطلبانه و با رضایت نسبی یکی از مهمترین و واقعی ترین ابزارها به حساب می آید.

این ابزار همچنین نشان دهنده اعتماد شهروندان به دولت نیز هست. اگر شهروندان بدانند دولت با مالیات پرداختی آنها چه می کند و چگونه آنها را هزینه می کند این کارراب ا رضایت بیشتری انجام می دهند . درایران هرگز گزارش ساده و شفافی درباره نوع هزینه کرد مالیات ها از سوی دولت ارایه نمی شود. به همین دلایل است که نرخ فرار از مالیات درایران نسبت به شمارقابل اعتنایی از کشورها نرخ بالایی است و مناقشه برسر میزان مالیات پرداختی از سوی دارندگان درآمدهای غیر از حقوق ومزد روندی فزاینده دارد. یک معیار دیگر برای سنجیدن اعتبار دولتها نزد شهروندان در دنیای امروز میزان مشارکت درخرید اوراق قرضه منتشر شده از سوی دولت است. دولتها دردنیای واقعی برای تامین منابع مالی موردنیاز باهدف اجرای طرحهای زیربنایی و بلند مدت تر معمول اوراق مالی منتشر و از شهروندان می خواهند با خرید آنها که البته همراه با پرداخت سود سالانه است به دولت کمک کنند. درایران اما به دلیل اینکه درامد حاصل از صادرات نفت همه هزینه های دولت را پوشش می داد انتشار اوراق مالی کمتر درکانون توجه قرارگرفت. دولت حسن روحانی درشرایطی که وضعیت مالی دولت چندان مساعد نبود درسال 1392 و پس از آن برای تامین منابع موردنیاز و اجتناب ازقرض کردن از بانک مرکزی و افزودن برپول پرقدرت تورم ساز تلاش کرد اوراق مالی با نامهای متفاوت منتشر و به فروش برساند. براساس قانون بودجه 1397 کل ظرفیت انتشار اوراق مالی بخش دولتی با رشد 1662هزارمیلیارد تومان بوده است. آمارها همچنین نشان می دهد درپایان سال 1397 ارزش مجموع اوراق مالی با تضمین دولت بدون احتساب اوراق تسویه خزانه معادل 508 هزار میلیارد تومان بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی اوراق مشارکت منشر شده دولت در سالهای 1393 تا 1396 به ترتیب 15 هزار میلیاردریال ،73 هزار میلیارد ریال ، 54 هزار میلیارددلارریا و 70 هزار میلیارد ریال بوده است. همین آمار نشان می دهد میزان اوراق مشارکت فروش رفته درسالهای 1393 تا 1396 به ترتیب 28 میلیارد ریال  ، 26 هزار میلیارد ریال ، 54 هزارمیلیاردریال و 44هزار میلیاردریال بوده است. یک محاسبه ساده نشان می دهد درهمه سالهای یادشده به طور میانگین 50 درصد از اوراق مالی منتشر شده دولتی از سوی ایرانیان خریداری نشده است. این درحالی اتفاق افتادهکه فعالان اقتصادی دراین سالها از اینکه دولت دهی آنها را پرداخت نمی کند گلایه داشته و با کمبود نقدینگی مواجه بوده اند. واقعیت این است که با توجه به سنجه های واقعی که این آمارهای مالی دراختیار قرار می دهند می توان ادعاکرد دولتروحانی اعتبا قابل اعتنایی نزد شهروندان نداشته است.

نظرات

  • ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۵:۴۵
    0 0
    دولت که هیچ کاره است

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s