پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴

می خواهند نهاد دولت را بی اعتبار کنند

بی فایده بودن مجلس سلبی

کابینه

محمد صادق جنان صفت – ساعت 24 -راهبرد استیلا یافته دردنیای امروز برای اداره بهینه جامعه های انسانی بدون چون و چرا راهبرد دموکراسی است. انتخابات آزاد و بدون دستکاری از سوی نهادهای قدرت که راه رابرای بازی بیشترین شمار شهروندان دارای حق رای دادن بازکند و شهروندان با چشمهای باز و از سر آگاهی و با هدف افزایش منافع فردی و ملی رای دهند کانون و قلب تپنده نهاد دموکراسی است.

در این روزگار  جز چند کشور انگشت‌شمار، بیشتر  جامعه‌ ها دست‌کم درحرف و به درجه های گوناگون  در عمل الزامها و پیامدهای دموکراسی را قبول کرده و البته با شدت و ضعف اجرا می‌کنند. فلسفه برپایی انتخابات این است  که کارآمد ترین شهروندان و برنامه دارترین احزاب سیاسی ها و گروهی که به دلایل گوناگون توانایی اداره بهینه جامعه را دارند با تسخیر نهادهای قدرت مثل نهاد دولت و نهاد قانون گزاری بر سر کار آیند و  جامعه های انسانی را به سوی پیشرفت مورد قبول که دران افزایش رفاه درکانون توجه قراردارد حرکت دهند. با این همه و به دلیل ذات وفلسفه دموکراسی  اما دیده شده در برخی دوره های تاریخی ودر برخی سرزمین‌ها، گروهی  از دوستداران قدرت توانسته اند به رغم ناکارآمدی و با ترفندهای تبلیغاتی مجلس و دولت را در اختیار بگیرند. در فرایند انتخابات درایران به دلیل فقدان احزاب برنامه دارو دارای عضو شهروندی و کادرهای ورزیده  ، متقاضیان قدرت برای جذب بیشتر شهروندان تبلیغات منفی علیه دیگران به ویژه دولت مستقررا دردستور کاردارند.  شوربختانه باید گفت در حال حاضر سمت و سوی مبارزات انتخابات دوازدهم ریاست مجلس قانونگزاری گونه‌ ای شده و به راهی افتاده که گروه‌هایی از سیاست ‌ورزان می‌خواهند به هر قیمت که شده نهاد مجلس را تسخیر کنند. این گروهها  در روزهای تازه سپری شده حرف‌هایی می‌زنند که اگر یک فرد عادی در شرایطی دیگر می‌زد از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی تحت تعقیب قرار می‌گرفت. برآیند همه حرف های  این سیاست ‌ورزان تندخو این است که دولت مستقر توانایی اداره جامعه را ندارد و نداشته وکار به جایی رسیده که رییس دولت حتی پیش از پایان کاردوره قانونی جای خود را به فرددیگری بدهد.

حجم شدید تبلیغات منفی و سیاهی که این روزها علیه دولت و شخص رییس دولت دیده می‌شود، نتیجه‌اش این است که شهروندان بگویند و باورشان شود که این دولت هم نتوانست کاری کند و بار دیگر شرایط به سمتی رود که ناکارآمدترین‌ها زمام امور را در دست بگیرند. این رفتار به نظر می رسد عامدانه و درمسیر راهبرد بزرگتری انجام می شود و آن بی ارزش نشان دادن نهاد های انتخاباتی است. در حالی که باید در انتخابات مجلس شاهد رقابت وفادارانه به کارآمدی باشیم اما هیچ منتقد دولت هیچ برنامه کارآمدی ندارد و عمد بر این است که ناکارآمدها بر سر کار آیند. عدم رعایت شان نهاد دولت و وعده‌های بیهوده‌ای که برخی می‌دهند و دروغ‌هایی که می‌گویند که چنین می‌کنیم و چنان خواهیم کرد، جز این نیست که فلسفه انتخابات که برگزیدن کارآمدها از مسیر رقابت سالم و آزاد است واژگون شده و ناکارآمدها بر سر کار آیند. برخی طیف‌های جناح مشهور به اصولگرایان که در ریاست جمهوری دوازدهم  و مجلس قبلی دیدند که شعارهای ضد روحانی رای برایشان جمع نمی‌کند این بار سراغ اصل نهاد دولت رفته و می‌خواهند با روی کار آوردن ناکارآمدها اصل نهاد دولت را مخدوش کنند. مجلسی که با رای های به دست امده از امرسلبی به جای امور ایجابی تاسیس شود بدون چون و چرا نمره قبولی نخواهد گرفت.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s