کد خبر 599846
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۵
تحریم ها فقر مطلق را افزایش داده اند

ساعت 24 - هواداران  و مدیران اتاق های فکر در نظام سیاسی ایران در گفت وگو با شهروندان ایرانی حاضر نیستند با صراحت از تاثیر منفی تحریم ها برزندگی شهروندان بگویند و با اصرار براینکه تحریم ا اقتصادایران را به زانو در آورده است و در جاهایی نیز راه پیشرفت ایران را بازکرده است  می خواهند به شهروندان بگویند اگر تحریم ها ادامه یابد اتفاق بزرگی نمی افتد و باوردارند روزی بر امپریالسیم استیلا پیدا خواهند کرد و در پسا پیروزی بر استکبار جهانی و دفع شر از مزاحمت های آنها روزهای خوش برای ایرانیان بیشتر خواهد شد. واقعیت اما این است که پژوهش ها نشان می دهد تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران از 1391 تا 1392 و نیز از 1397 تا امروز ایرانیان را فقیر تر کزده و فقر مطلق را نیز افزایش داده است و احتمال تکرار این وضعیت وجود دارد.

یک مقاله منتشر شده در فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی ازانتشارات منتشر شده در مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که با هدف بررسی تأثیر شدت تحریم‌ها بر فقر در اقتصاد ایران در بازه زمانی سال‌های 1364 تا 1392 است ادعای بالا را اثبات می کند. در این مقاله آمده است : از دیگر اهداف این پژوهش، نشان دادن این واقعیت است که به‌ رغم ادعاهای تحریم‌کنندگان مبنی بر عدم تأثیرگذاری بر معیشت مردم (به دلیل مستثنا کردن تحریم غذا و دارو)، این تحریم‌ها موجب افزایش فقر مطلق شده و بنابراین بر مردم و به‌خصوص اقشار ضعیف تأثیرات زیادی داشته‌اند.شدت تحریمها تاثیری مثبت و معنی دار بر فقر مطلق درایران داشته است. به عبارت دیگر با افزایش درجۀ تشدید تحریمهای اقتصادی علیه اقتصاد ایران، فقر مطلق در کشور افزایش یافته است. شدت تحریمها در ابتدا با هدف گیری تحریم کشور از ورود تکنولوژی‌های پیشرفته جلوگیری و موجبات تضعیف توان تولیدی کشور را فراهم کرده است. از سوی دیگر در مراحل بعدی تحریمها مبادلات پولی و بانکی و در اوج آن بانک مرکزی کشور و تحریمهای نفتی و بیمه کشتیرانی همگی موجب اختلال شدید در صادرات و تولید داخل کشور و داد و ستد بین المللی کشور شده و از طریق ایجاد دو اثر همزمان رکود و تورم بالا به خصوص در سالهای90 و 91 به تشدید فقر مطلق در اقتصاد ایران انجامیده است.

رکود تورمی

تحریمهای شدید سالهای اخیر در اقتصاد ایران بدترین پدیدۀ ممکن یعنی رکود تورمی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد زیرا از یک طرف افزایش یک باره نرخ ارز همانند یک شوک طرف عرضه به اقتصاد ایران بود زیرا بسیاری از صنایع داخل نیاز به مواد اولیه و کالای واسطه ای وسرمایه های خارجی داشتند که تهیۀ آنها با نرخ ارز بالا ــ آن هم در شرایط تحریم که هزینه های دادو ستد را به دلیل ممنوع بودن بسیاری از مبادلات با ایران شدیداً بالا برده بود موجب افزایش شدید هزینه های تولیدکنندگان داخلی شد. در این شرایط برخی بنگاهها به دلیل افزایش بسیار بالای هزینه های تولید یا تعطیل شدند یا با کاهش قابل توجه ظرفیت تولیدی خود به تولید ادامه دادند. این به معنای یک شوک منفی طرف عرضه برای اقتصاد ایران بود که از منظر اقتصاد کلان می توان آن را مشابه جابه جا شدن منحنی عرضۀ کل اقتصاد به سمت چپ تعبیر کرد که موجب پدیدۀ رکود تورمی در اقتصاد ایران شد. از سمت تقاضای اقتصاد اما نه تنها تقاضای کالاها وخدمات کم نشد بلکه به دلیل نااطمینانی از آینده، ترس از تحریمهای بیشتر و کمبود کالاهای اساسی، شاهد افزایش تقاضا در بسیاری از بازارها نیز بودیم. تقاضای سفته بازی در بازارهای طلا و ارز نیز به دلیل نوسان شدید ارزی و ترس از آینده بازار خود به اختلال بیشتر و برهم زدن تخصیص منابع به سمت سفته بازی و در نتیجه تضعیف تولید کمک کرد. تحریمهای شدید درسالهای اخیر برندگان و بازندگانی داشت که طبقۀ متوسط و فقیر بدون شک بازندگان آن بودند و طبقات ثروتمند و دارای رانت برندگان آن. متأسفانه این پدیده افزایش شکاف طبقاتی و نزول بخشی از طبقۀ متوسط به طبقه فقیر را به دنبال داشته و در پی آن فقر مطلق را در اقتصاد ایران بیشترکرده است. با توجه به این مسئله اقدام دولت برای مذاکره و رفع تحریمها امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده است.نتایج برآورد مدل پژوهش نشان داده شدت تحریمها تأثیری مثبت و معنی دار بر فقر مطلق داشته است. به عبارت دیگر با افزایش درجۀ تشدید تحریمهای اقتصادی علیه اقتصاد ایران، فقر مطلق در کشور افزایش یافته است .

.

کد خبر 599846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.