جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱

دشمنان بخش خصوصی منتظر لغزش انتخاباتی هستند

بخش خصوصی و احتمال پاشیدن بذر بی اعتمادی

انتخابات

ساعت24 -انسان و جامعه‌های انسانی در پویش زمان و سپری کردن فرازها و فرودهای پرشمار به این نتیجه محتوم رسیده‌اند که برای ایجاد امنیت باید نهادی مثل دولت به وسیله آرای آنها ایجاد شود تا با خرج خود مردم این احساس عمومی را درباره وجود امنیت پدیدار کند.

انسان و جامعه‌های انسانی در پویش زمان و سپری کردن فرازها و فرودهای پرشمار به این نتیجه محتوم رسیده‌اند که برای ایجاد امنیت باید نهادی مثل دولت به وسیله آرای آنها ایجاد شود تا با خرج خود مردم این احساس عمومی را درباره وجود امنیت پدیدار کند. این‌گونه شده است که نهاد دولت در همه جامعه‌های پیشرفته، بیشترین هزینه وخرج را برای امور مرتبط با آسایش خیال شهروندان اختصاص می‌دهند.

علاوه براین، مسوولان دولت نهایت دقت و تلاش را به کار می‌گیرند تا ذهنیت جامعه و شهروندان با برخی از سخنان خارج از قاعده دچار تشویش و اضطراب نشود. این مساله به ویژه درباره کسب و کار گروه‌های گوناگون اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به همین دلیل است که حتی در جامعه‌هایی که آزادی گفتار و قلم بنیادین و نهادینه شده است، رسانه‌ها از درج اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که می‌تواند اعتماد عمومی و آرامش ذهن را از تعادل خارج کند، منع شده‌اند و یک دستور کار عمومی اختیاری شده است. تجربه اما  نشان می دهد با مرورزمان نهاد دولت می تواند نقش ناسازنده درمناسبات با شهروندان داشته و امنیت ذهنی آنها را در داخل به هم بزند.

سیاستمداران و به ویژه آنهایی که درنهاد دولت فعالیت دارند درکاهش نقش و سهم نهادهای مدنی مثل بنگاه و احزاب و خانواده ها مهارت دارند و می توانند با تصمیم های چند پهلو و محبوبیت خواهانه آسایش ذهنی گروههای اجتماعی را سلب کند. به همین دلیل است  که کارگران و کارفرمایان به دلیل اینکه هرکدام به طور جداگانه   امکان کنارهم بودن و رفتار یکپارچه را داشته و دارند نهادهای خاص خود را تاسیس کردند. این نهادهای متعلق به کارفرمایان و کارگران با وجود اینکه تعارض هایی باهم دارند و در حالی که درمناسبات درونی تضادهایی دارند و درتضاد با گروه دیگر نیز هستند اما دربرابر نهاددولت  هدف های مشترک دارند. به طور مثال کارفرمایان ایرانی  امسال نیز مثل سالهای پیشین دنبال این هستند که ضمن کسب رضا یت  کارگران هستند اما قصددارند افزایش مزدها را درجارچوب منطق منطق اقتصادی بپذیرند.

از سوی  کارگران نیز می خواهند با معیار قراردادن  نرخ تورم  برمیزان مزد ها بیفزایند. دراین کشاکش اما ممکن است نهاد دولت به عنوان ضلع سوم هدف هایی ورای  هدف های کارگران و کار فرمایان داشته باشد. به طور مثال ممکن است بخواهد خود را از زیر فشار نیروی کارگری رها کند و  توپ افزایش مزد را به زمین کارفرمایان بیندازد. اگر  نهادهای  کارفرمایی مثل نهاد اتاق بازرگانی نیرومندی باشند که توانایی مقابله علمی – کارشناسی بالایی نسبت به توانایی های دولت داشته باشند این شرایط رابه نفع کارفرمایان رقم بزنند.

نهاد  اتاق روزی ظهور کامل دارد که نیرومند ترین اعضای بخش خصوصی را در درون خود گردآوردو  حالا همان زمانی است که باید ورزیده ترین کاندیداها به تاق های سراسر کشور بیایند. یک راه برای اینکه نیرومندترین افراد به اتاق هابیایند این است که فضای فکری انتخابات دراین چندروز پاکیزه بماند . بدترین اتفاقی که می توان دراین روزها تصور کرد این است که کاندیداها و برخی اعضای اتاق ها به جای  نقد مثبت و نقد مسالمت آمیز رقیب خود به نفی و نبودی اوفکرکند و از آن بدتر اینکه برای نفی یک یا چند نفری که تصورمی شود کارآمد نبوده اند به نفی نهاداتاق برسند. شماری از افراد هستند که متاسفانه آینده نگری ندارند و با تیشه به ریشه نهاد خصوصی می زنند و دشمنان قسم خورده بخش خصوصی را شاد می کنند. دشمنان بخش خصوصی اکنون با دوربین و ذره بین هرحرف و رفتار بخش خصوصی را رصد می کنند تا نقاط ضعف احتمالی یک یا چند عضو اتاق ها را از لابه لای حرفهای منتقدان به همدیگر بیابند و  همان نقاط ضعف احتمالی را   با بزرگ نمایی به حساب  کلیت بخش خصوصی حواله کنند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s